BHV cursus Amsterdam
Vergaderzaal Backspace Escape Rooms

Vakles BHV cursus Amsterdam
Transformatorweg 30a
1014AK Amsterdam
Noord-Holland
0229-268112


Bedrijfshulpverlening in Amsterdam

De cursus duurt een dag (van 9.00u – 16.30u) en de prijs van €150,- (ex BTW) is inclusief koffie/thee, lunch en natuurlijk uw officiële certificaat. De BHV cursus wordt gegeven in de vergaderzaal van Backspace Escape Rooms in Amsterdam. Tijdens de BHV basiscursus komen alle onderwerpen aan bod die een BHV cursus compleet maken. Bekijk hieronder de beschikbare cursusdata en reserveer direct.

✔️ Certificaat 2 jaar geldig ✔️ BHV in 1 dag ✔️ Goedkoopste van Nederland.

Kies een datum en reserveer

Laden...

Hoe ziet de BHV cursus in Amsterdam eruit?

Onze BHV cursus in Amsterdam wordt gegeven in de vergaderzaal van Backspace Escape Rooms. De locatie is zeer goed bereikbaar met auto (gratis parkeren) en openbaar vervoer. Tijdens de uitgebreide basis cursus komen alle onderwerpen aan bod die nodig zijn om als BHV-er goed je taak te kunnen uitoefenen in geval van incidenten en calamiteiten.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Blussen
• Alarmeren
• Ontruimen
• Reanimatie
• AED
• EHBO

Blussen

De cursist leert herkennen in welk stadium een brand zich bevindt en op basis daarvan te beslissen welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Een mogelijk scenario zou kunnen zijn dat de brand zich in het beginstadium bevindt. Hij mag dan nog door de BHV-er geblust worden.

Alarmeren

Aan bod komen de verschillende manier hoe, door wie en aan wie een alarmerende situatie kan worden doorgegeven. Verschillende scenario’s komen aan bod; een mondelinge melding van een bezoeker aan de receptie, een telefonische melding door een medewerker en melding door een automatische brandmelder.

Ontruimen

Wanneer er om welke reden dan ook gevaar dreigt in een gebouw, dan dient er ontruimd te worden. Een ontruiming verloopt beter, sneller en veiliger wanneer deze geordend verloopt, dus zonder paniek. Tijdens de cursus wordt het ontruimen geoefend aan de hand van een table-top oefening. Op een plattegrond wordt een ontruiming nagespeeld waarbij diverse scenario’s aan bod komen.

Reanimeren

Met behulp van reanimatiepoppen wordt geoefend in het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een AED.

EHBO

Tijdens de cursus komen diverse EHBO handelingen aan bod:
• Diverse soorten verwondingen en de behandeling daar van
• Diverse ziektebeelden
• de Rautekgreep
• de Heimlichgreep

De BHV cursus wordt altijd daar waar dat nodig en mogelijk is aangepast aan de situatie zoals die voor de cursist van toepassing is. Na afloop van de cursus ontvangt u het BHV-certificaat en de BHV-pas.

Welke vaardigheden leert de cursist?

EHBO:
-De cursist kan verschillende soorten verwondingen herkennen.
-De cursist weet hoe te handelen bij de verschillende soorten verwondingen.
-De cursist kan een snelverband en een drukverband aanleggen.
-De cursist weet hoe te handelen bij verstikking en verslikking.
-De cursist weet hoe te handelen bij flauwte.
-De cursist weet hoe te handelen bij verschillende bewustzijnsstoornissen.
-De cursist kan de basale reanimatie toepassen en de AED op de juiste wijze gebruiken
-De cursist weet hoe hij moet overdragen aan de professionele hulpverleners.

BRAND:
-De cursist weet wat brand is en hoe brand kan worden geblust.
-De cursist weet wat een BHV-er moet doen in geval van brand.
-De cursist kan veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen.
-De cursist kan het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand.
-De cursist kan een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden.

ONTRUIMING:
-De cursist kent de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen.
-De cursist kan handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure.
-De cursist kan handelen volgens de gedragsregels voor de BHV-er tijdens het ontruimen.
-De cursist kan aanwijzingen geven aan medewerkers en derden.
-De cursist kan werkplekken en algemene ruimten controleren.

Deze lijst is van toepassing in geval van open inschrijving. Indien het om een incompany training gaat kunnen er onderwerpen vervallen of juist uitgebreider worden behandeld.

Bekijk ook: BHV cursus op eigen locatie.

Nieuwsbericht: 28-05-2019

Zeer geslaagde BHV cursus in Amsterdam

Vandaag (28-05-2019) heeft Vakles weer een zeer geslaagde basis BHV gegeven in het gezellig Café-Restaurant Het Wapen van Diemen. De cursisten waren ‘s morgens allemaal mooi op tijd aanwezig. Iedereen was blij dat de locatie goed bereikbaar was en dat er gratis geparkeerd kon worden. We hadden een hele leuke mix van cursisten, van kassière tot advocaat. Niemand van de cursisten had recent een BHV cursus gevolgd en voor een aantal mensen was het zelfs de allereerste keer.

Zoals altijd was de cursus deels theoretisch en deels praktijk gericht. De noodvervoersgreep van Rautek, snel- en drukverband, brand blussen, reanimeren, alles hebben de cursisten met enthousiasme geoefend. Een van de cursisten vertelde dat zijn broer enkele maanden terug de BHV cursus bij Vakles had gevolgd en daar in de praktijk al wat aan heeft gehad. Met succes werd een beginnende brand met een schuimblusser geblust en op die manier werd voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Dat horen we natuurlijk graag bij Vakles.

De BHV cursus kon mooi op tijd afgesloten worden en iedereen kon met zijn certificaat naar huis. Wij hopen dat we iedereen over een jaar weer terug zien in Amsterdam.

BHV cursus in Amsterdam


terug naar boven