Hulp nodig?

✔️ 0229-268112
✔️ info@vakles.nl
✔️ Contact

Bij ons train je veilig! BHV cursussen zijn weer toegestaan. Lees het coronabeleid.
BHV cursus Den Haag
Vakles

De BHV cursus in Den Haag vindt plaats op wisselende locaties.

Reserveer direct

Bedrijfshulpverlening in Den Haag

De cursus duurt een dag (van 9.00u – 17.00u) en de prijs van €150,- is inclusief koffie/thee, lunch en natuurlijk uw persoonlijke certificaat. De BHV cursus in Den Haag wordt gegeven op verschillende locaties. Bekijk hieronder de beschikbare cursusdata en reserveer direct. De cursuslocatie is goed bereikbaar voor cursisten uit de buurt van Den Haag, zoals Delft, Zoetermeer, Leiden, Alphen aan den Rijn en Naaldwijk.

Liever op eigen locatie?

Bij Vakles kunt u ook kiezen voor een BHV cursus op uw eigen locatie. Dit kan al vanaf 4 cursisten!

Locaties in de buurt

U kunt ook kiezen voor een cursuslocatie in de buurt van Den Haag:
-> Rotterdam

Waarom Vakles?

✔️ Certificaat 2 jaar geldig ✔️ BHV in 1 dag ✔️ Goedkoopste van Nederland ✔️ Jaarlijks meer dan 6000 cursisten.


Kies een datum en reserveer

Laden...

Vakles
BHV cursus
BHV reanimatie
Vakles BHV
Blusoefeningen
BHV training
Vakles trainingen
Reanimatie oefening
Reanimeren
Vakles cursussen
EHBO
Brand blussen BHV
Vakles BHV cursus BHV reanimatie Vakles BHV Blusoefeningen BHV training Vakles trainingen Reanimatie oefening Reanimeren Vakles cursussen EHBO Brand blussen BHV

Hoe ziet de BHV cursus in Den Haag eruit?

Iedere werkgever is volgens artikel 3 en 15 van de Arbowet verplicht om zijn BHV organisatie op orde te hebben.

Artikel 3 arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 3(e):
Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

Artikel 15 arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 15:

• 1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
• 2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
o a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
o b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
o c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
• 3 De BHV-ers beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Tijdens de training in wordt de cursist op getraind op bovenstaande competenties.

Na afloop van de BHV cursus weet de cursist hoe hij/zij:

• Kan alarmeren in geval van calamiteiten
• Een ruimte kan ontruimen in geval van calamiteiten
• Een beginnende brand kan blussen
• Een persoon met een hartstilstand kan reanimeren
• Een AED moet gebruiken
• Basis EHBO handelingen kan toepassen

Behalve dat het op orde hebben van de BHV organisatie de veiligheid binnen de onderneming vergroot voor werknemers, klanten en andere bezoekers, wordt ook voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Na het volgen van de cursus ontvangt u van Vakles uw BHV certificaat en de pas.