Weer cursussen per 1 juni!

BHV cursus Utrecht
Vergadercentrum
De Hoge Weide
Vakles BHV cursus Utrecht

AB Harrewijnstraat 45
3544 AL Utrecht,
Utrecht

0229-268112


Vakles recensies

De cursus duurt een dag (van 9.00u – 17.00u) en de prijs van €150,- is inclusief koffie/thee, lunch en natuurlijk uw persoonlijke certificaat. Er is maandelijks een cursus op vrijdag. Kijk hieronder voor alle cursusdagen tot en met juli 2019.

Liever een incompany training?

Kies een datum en reserveer

Laden...

Hoe ziet de BHV cursus in Utrecht eruit?

Een BHV cursus in Utrecht volgen? Iedere werkgever is verplicht om zijn BHV organisatie op orde te hebben. Dit is in de Arbowet omschreven. Het niet goed op orde hebben van de BHV organisatie kan negatieve gevolgen hebben. Op de eerste plaats doordat personeel niet weet hoe te handelen als zich binnen het bedrijf een ongeluk voordoet. En een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Ernstige en minder ernstige ongelukken zijn soms niet te voorkomen en het is voor een werkgever belangrijk om zich hierop voor te bereiden.

Wat komt er aan bod?

Tijdens de BHV cursus van Vakles in Utrecht leren de cursisten hoe te handelen in geval van onvoorziene gebeurtenissen, zoals brand, verwondingen en acute ziektebeelden. Door de cursist kennis te laten maken met deze situaties middels theorie en praktische oefeningen, zal de gecertificeerde BHV-er zich zekerder voelen. Daardoor zal de BHV-er sneller de juiste beslissingen kunnen nemen en efficiënter te werk kunnen gaan. Schade ten gevolge van calamiteiten en incidenten kan hierdoor beperkt blijven of zelfs helemaal voorkomen worden.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen tijdens de BHV cursus in Utrecht:
• Heimlichmanoeuvre
• Rautekgreep
• Blussen met CO2 blusser
• Blussen met een schuimblusser
• De blusdeken
• Verwondingen
• Reanimeren
• Gebruik AED
• Shock
• Verstikking

Na de cursus volgt een toets. Indien de cursist slaagt voor de toets, dan zal deze het BHV certificaat en pas ontvangen.

BHV Utrecht: WELKE VAARDIGHEDEN LEERT DE CURSIST

EHBO:
Verschillende soorten verwondingen herkennen.
Hoe te handelen bij de verschillende soorten verwondingen.
Een snelverband en een drukverband aanleggen.
Hoe te handelen bij verstikking en verslikking.
Hoe te handelen bij flauwte.
Hoe te handelen bij verschillende bewustzijnsstoornissen.
De basale reanimatie toepassen en de AED op de juiste wijze gebruiken.
Hoe hij moet overdragen aan de professionele hulpverleners.

BRAND:
Wat brand is en hoe brand kan worden geblust.
Wat een BHV-er moet doen in geval van brand.
Veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen.
Het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand.
Een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden.

ONTRUIMING:
De voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen.
Handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure.
Handelen volgens de gedragsregels voor de BHV-er tijdens het ontruimen.
Aanwijzingen geven aan medewerkers en derden.
Werkplekken en algemene ruimten controleren.terug naar boven