Alarmeren BHV

BHV en alarmeren: alles wat u moet weten!

Bedrijfshulpverlening is binnen iedere organisatie van groot belang. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen kan immers levens redden. Ieder bedrijf dient dan ook ten minste één bhv’er te hebben. Deze komt in actie in geval van nood. Hiervoor is een snelle en correcte alarmering echter van cruciaal belang.


Waar moet u op letten als BHV’er?

Als bhv’er is het belangrijk dat u goed weet hoe u dient te handelen in geval van een noodsituatie. Er zijn enkele algemene hulpverleningsregels die u als bhv’er een goede houvast kunnen bieden. Onderstaand bespreken we deze vijf punten beknopt.

1.    Let op gevaar

Als bhv’er bent u verplicht om uw eigen veiligheid altijd voorop te stellen. Uw collega’s vertrouwen immers op u voor eerste hulp. Daarom is het belangrijk dat u de omgeving van het noodgeval analyseert op eventuele gevaren. Is de omgeving veilig, kan ik zonder gevaar voor eigen veiligheid bij het slachtoffer komen en deze hulp bieden? Dergelijke vragen zullen u helpen om de situatie in kaart te brengen en een weloverwogen beslissing te nemen.

2.    Onderzoek wat er is gebeurd

Als tweede stap is het belangrijk om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Staat er iets in brand? Is een werknemer slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? En is het noodzakelijk om de werkplek te ontruimen? Het kan nuttig zijn om collega’s en andere omstanders te vragen wat ze hebben gezien. Dit zal u helpen om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te schetsen.

3.    Vraag om hulp

Als bhv’er kunt u niet altijd alleen de nodige hulp verlenen. Het kan noodzakelijk zijn om hulp te vragen aan collega’s of omstanders. Schroom niet om dit te doen. Het kan immers van levensbelang zijn!

4.    Bel 112

U bent als bhv’er ook verantwoordelijk voor het inschakelen van de hulpdiensten indien dit nodig is. Is het ongeval dus dermate ernstig dat de hulp van politie, brandweer of ambulance nodig is? Bel dan direct 112.

5.    Verleen eerste hulp

Totdat de hulpdiensten arriveren, bent u verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp. Hier bent u immers ook voor opgeleid. Is iemand gewond? Probeer dan eerste hulp te verlenen door de wond op een passende manier te behandelen. Is er sprake van een beginnende brand? Probeer deze dan te blussen. Let echter wel op: doe dit alleen indien uw eigen veiligheid hiermee niet in gevaar komt!


Boek direct een cursus!


Wat zijn de manieren om te alarmeren?

Om adequaat te kunnen alarmeren dient elke organisatie gebruik te maken van een alarmeringssysteem. Bij voorkeur worden er meerdere systemen tegelijkertijd gebruikt om er zeker van te zijn dat niemand de alarmering mist. Hieronder lichten we een aantal manieren van alarmeren toe:

o   Noodknop

Veel bedrijven maken gebruik van een noodknop op de werkvloer als alarmeringssysteem. Wanneer er zich een noodsituatie voordoet waarbij de hulp van een bhv’er nodig is, kan er op deze noodknop worden gedrukt. Deze knop zet de bedrijfshulpverlening als het ware volledig in gang.

o   App

Aangezien tegenwoordig steeds meer zaken online worden geregeld, kan ook de digitale alarmering voor bhv’ers niet achterblijven. Tegenwoordig kan er via speciale apps alarm worden geslagen in geval van calamiteiten. Een collega kan melding doen van de situatie in de app en eventueel ook foto’s bijvoegen. Zo is in één oogopslag duidelijk wat er aan de hand is.

o   Telefoon/SMS

Alhoewel een app op uw smartphone enorm handig kan zijn, kan men natuurlijk ook nog altijd op de ouderwetse manier alarmeren via de telefoon. Via SMS of telefonisch alarm slaan wordt nog steeds binnen veel organisaties gedaan.

o   E-mail

Aansluitend wordt alarmeren via email ook door veel bedrijven gedaan. Vaak gebeurt dit echter wel in combinatie met een telefoontje of SMS bericht.

o   Pieper

Vroeger maakten veel bedrijven binnen de dienstverlenende sector gebruik van een pieper, bijvoorbeeld om iemand die reservedienst had op te piepen. Alhoewel dit apparaat niet heel vaak meer voorkomt, worden ze af en toe nog wel gebruikt. Het blijft immers een prima manier om alarm te slaan in geval van een noodsituatie.

o   Portofoon & megafoon

Tot slot mogen de portofoon en de megafoon niet ontbreken in deze lijst met alarmeringsmiddelen. Dergelijke apparaten worden nog vaak gebruikt op bouwterreinen of soortgelijke werkplekken. De megafoon is echter op de meeste werkplekken wel aanwezig. Dit is immers ook een handige tool voor de bhv’er, bijvoorbeeld in geval van een noodzakelijke ontruiming.

Oefen en evalueer de alarmering

Een noodsituatie binnen een bedrijf is niet iets wat dagelijks voorkomt. Sterker nog, er kunnen maanden of zelfs jaren voorbijgaan zonder dat de hulp van een bhv’er ingezet dient te worden. Juist daarom is het zo belangrijk dat de alarmering van de bedrijfshulpverlening regelmatig wordt geoefend. Deze oefeningen dienen vervolgens ook geëvalueerd te worden. Wat ging er goed en wat zou er in een volgende situatie wellicht nog beter kunnen? Dergelijke vragen dienen binnen het team besproken te worden.

Conclusie

Alarmering in geval van een calamiteit is de eerste en daarmee ook direct één van de belangrijkste stappen om de bedrijfshulpverlening in gang te zetten. Het is belangrijk dat alle werknemers op de hoogte zijn van het alarmeringssysteem en dat alle bhv’ers weten op welke manier ze verschillende situaties moeten aanpakken. Zo zorgt u samen voor een veilige werkplek.