Update 23 februari 2021:

“Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen
Pagina 21 van 49
plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de
EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals
bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een
beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden
afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te
bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een
heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of
cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.”

Bron: Rijksoverheid

Per 1 juni weer cursussen

Uiteraard moeten ook BHV cursussen op zo’n manier gegeven worden dat ze voldoen aan de richtlijnen van het RIVM om op die manier te voorkomen dat Corona zich kan verspreiden. Wij hebben daarom meerdere maatregelen genomen om invulling te geven aan deze richtlijnen en wij houden daarbij het protocol aan dat opgesteld is door zeer relevante partijen:

 • Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV)
 • Het Oranje Kruis
 • het Rode Kruis
 • de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)

De link naar het protocol:

https://bit.ly/2Xo64aI

NVB ontving op 27 mei van de publieksvoorlichting VWS van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Communicatie het volgende bericht op de vraag die NVB gesteld heeft met betrekking tot de manier van lesgeven en de doelgroep waartoe onze opleiders onder vallen:

Vanaf 1 juni is het toegestaan om met 30 mensen binnen samen te komen op 1,5 meter afstand. Vanaf dat moment kunnen EHBO en BHV cursussen dus weer worden opgestart. Ik kan me voorstellen dat het bij dergelijke cursussen niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te behouden. In de gevallen waarbij dit niet kan moet men zich houden aan de handreiking voor contactberoepen. Deze vindt u hier:

https://bit.ly/2Xo64aI

Naast de door ons opgestelde richtlijnen hebben wij natuurlijk ook te maken met de richtlijnen die het bedrijf waar wij de cursus komen geven (incompany) of de richtlijnen van de locatie die wij huren voor de cursus (open inschrijving)

Onze hygiëne maatregelen

BHV in coronatijd: hoe gaat Vakles hiermee om?

Binnen uw bedrijf zullen waarschijnlijk al bepaalde regels gelden, net zoals de locaties die wij huren in verschillende steden. Uiteraard zullen wij die regels ook navolgen. Misschien is er zeer uitbundig uitgepakt met looproutes, desinfectie voorschriften en belijningen op de grond of misschien heeft u alleen maar de afspraak dat u rekening houdt met elkaar. De regels die op uw locatie van toepassing zijn, zullen ook tijdens de cursus gehanteerd worden. Onderling afstand houden zullen wij tijdens de cursus doen zoals u dat nu ook al gewend bent om te doen op de werkvloer. Wij hanteren een maximaal aantal aanmeldingen per cursusdatum, afhankelijk van de afmetingen van de ruimte die wij huren. Daarnaast willen wij er natuurlijk alles aan doen om ook onze bijdrage te leveren:

 • Wij nemen zowel desinfectiegel als dispensers met desinfectievloeistof mee om gedurende de cursus regelmatig eventuele bureaus, je handen, schrijfwaren, cursusmaterialen en deurklinken te kunnen ontsmetten.
 • Er zullen nitril handschoenen beschikbaar zijn.
 • Er worden geen handelingen op de cursisten onder elkaar worden geoefend. Wij gebruiken daar poppen voor.
 • Cursisten krijgen allemaal een nieuw, eigen,schoon verbandsetje. Er wordt niet voorlopig niet meer op elkaar geoefend, maar op eigen arm, vinger of been.
 • Wij zullen cursisten vragen om zo min mogelijk door de cursusruimte te lopen.
 • Wij schudden geen handen.
 • Wij hopen dat cursisten die zich niet helemaal gezond voelen op de ochtend van de cursus niet aan de cursus deel zullen nemen.
 • Wij zullen tijdens de reanimatieoefening de poppen niet beademen. De instructeur doet wel voor hoe dit moet, maar de cursisten zullen uitsluiten borstcompressie geven met handschoenen aan. Uiteraard wordt er wel gewoon geoefend in het gebruik van de AED.

Door bovenstaande maatregelen in acht te nemen kunnen wij veilig BHV-cursussen geven in deze coronatijd. Wij hopen u snel te zien bij een training bij u op locatie of bij een van de open inschrijvingen in de diverse steden.