bhv vergoeding

BHV vergoeding: heeft een BHV’er recht op vergoeding in 2024?

Tijdens onze cursussen krijgen we vaak de vraag of de BHV’er recht heeft op een vergoeding of toeslag (in 2024). Om deel uit te maken van de BHV organisatie wordt van de deelnemers over het algemeen verwacht dat je elk jaar de herhaalcursus doet en deelneemt aan oefeningen. Voor de rest valt de hoeveelheid tijd die er in gaat zitten erg mee. Ook is er niet iets als “extra verantwoordelijkheid” die vergoed moet worden. Een BHV’er heeft immers niet meer verantwoordelijkheid dan iedere andere werknemer, hooguit een taken in de BHV.

Heeft een BHV’er recht op vergoeding?

Om het maar heel kort te houden: als je deelneemt aan de BHV organisatie, dan heb je geen recht op vergoeding. Je hebt wel recht op onkostenvergoeding. Die onkosten zullen er in de praktijk nauwelijks zijn, want de cursus wordt over het algemeen op kosten van de werkgever onder werktijd gevolgd. Wat dan nog overblijft zijn hooguit de reiskosten, hiervoor wordt door de werkgever wel een vergoeding gegeven. Niet altijd heeft er iemand zin om deel te nemen aan de BHV organisatie en voor een werkgever is het ook niet prettig om dan maar mensen aan te gaan wijzen. Door het geven van een vergoeding hoopt de werkgever mensen over de streep te trekken.


Boek direct een cursus!


Is een BHV vergoeding wettelijk verplicht?
Een vergoeding is dus niet vanuit de wet verplicht. De werkgever is alleen verplicht om de cursuskosten te betalen en de onkosten te vergoeden om op de cursuslocatie te komen. Als een werkgever toch een vergoeding geeft, dan is dat uit eigen beweging.

BHV vergoeding en CAO
Wanneer de leden van de BHV organisatie een vergoeding krijgen, dan is dat vastgelegd in de CAO of in de arbeidsovereenkomst.

BHV vergoeding belast of onbelast (bruto/netto)?
Is de vergoeding die een BHV’er ontvangt bruto of netto? Een vergoeding die verkregen is door een BHV’er is altijd belast, net zoals alle inkomsten belast zijn. Als het gaat om onkostenvergoeding, zoals de reiskostenvergoeding, dan hoeft er geen belasting over betaald te worden.