Bij brand of ander acuut gevaar binnen een gebouw ontstaat voor aanwezige personen al snel een levensbedreigende situatie. Het is dan ook noodzaak dat snel de juiste acties worden ondernomen om deze personen in veiligheid te brengen. Dit kan plaatsvinden door het gebouw of het bedreigde gebouwdeel te ontruimen. Het ontruimen van een gebouw of gebouwdeel, in geval van nood , dient op een juiste en ordelijke wijze te verlopen om paniek, ongevallen of (onnodige) schade te voorkomen. Hierbij vervult een ontruimingsplan een cruciale rol.

*het vervaardigen van vluchtwegplattegronden valt buiten de scope van dit voorstel Indien gewenst kunnen wij de plattegronden, conform de richtlijnen van de NEN 1414, wel voor u vervaardigen.

Opzet

Het ontruimingsplan omvat, conform de NEN-richtlijn, de volgende informatie:

 • Inleiding en toelichting op het ontruimingsplan
 • Situatietekening van het gebouw en omgeving
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Stroomschema alarmering
 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 • Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm (algemene instructie)

 

 • Taken en verantwoordelijkheden, bij ontruiming, van:
  • de leiding van een organisatie (directie/management)
  • medewerker in de rol van Hoofd-/Coördinator Bedrijfshulpverlening
  • medewerkers in de rol van bedrijfshulpverlener
  • overige medewerkers
 • Tekeningen met vluchtroutes*
 • Verklaring van gebruikt synmbolen op de tekeningen
 • Logboek behorned bij het ontruimingsplan

 


Te verrichten werkzaamheden

De te verrichten werkzaamheden voor het vervaardigen van het ontruimingsplan omvatten:
 • Verzamelen van beschikbare informatie en documentatie;
 • Uitvoeren van een gebouwschouwing en het in kaart brengen van de gebouwsituatie, zowel op organisatorisch, bouwkundig als installatietechnisch gebied;

 

 

 • Voeren van de nodige in-take gesprekken;
 • Beschikbaar gestelde informatie en documentatie inlezen en verwerken;
 • (in concept) opstellen van het ontruimingsplan;
 • Conceptplan ter beoordeling voorleggen;
 • Eventuele aanpassingen (na commentaarronde) verwerken en vervaardigen van het definitieve ontruimingsplan voor het gebouw.