Inleiding

Informatie over ontvluchting in geval van nood, op de verdieping waar men zich bevindt, is van groot belang voor de veiligheid van aanwezige personen in het betreffende gebouwdeel. Doel van een vluchtwegplattegrond is om medewerkers en bezoekers inzicht te geven in de primaire en secundaire vluchtweg(en) vanaf een bepaalde locatie en informatie te verschaffen over aanwezige veiligheidsvoorzieningen in de directe omgeving (denk aan brandblustoestellen, alarmeringsmiddelen, EHBO-voorzieningen etc.) De vluchtwegplattegronden vormen tevens een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan van het gebouw.

Ons voorstel

Vervaardigen van vluchwegplattegronden ten behoeve van uw kantoorlocatie.

Werkwijze en aanpak

De werkzaamheden voor het vervaardigen van de vluchtwegplattegronden bestaan uit:

 • locatieschouwing en inventarisatie van benodigde gegevens op betreffende verdiepingen
 • verwerking van de schouwgegevens
 • Overleg met ons tekenbureau
 • Vervaardigen van A3-formaat, full-colour plattegronden van de verdieping, waarop is aangegeven:
  • een weergave van de vluchtroutes en ligging van de trappenhuizen
  • een weergave van alle relevante veiligheidsvoorzieningen (zoals brandblusmiddelen, handbrandmelders, EHBO-materialen, verzamelplaatsen, etc)
  • een renvooi (verklaring van gebruikte symbolen)
  • calamiteiteninstructie “hoe te handelen bij…”

De plattegronden worden uitgevoerd conform de ontwerpnorm (NEN 1414) voor vluchtwegplattegronden.

Benodigd aantal
Op basis van de ons ter beschikking staande informatie zijn xxx vluchtwegplattegronden benodigd.

Positie
De plattegronden dienen op een zichtbare positie op de verdieping te worden opgehangen. Wij adviseren plaatsing in de verkeersruimte, ter hoogte van de brandslanghaspels en handbrandmelders. De plattegronden worden geleverd in aluminium kliklijsten ten behoeve van bevestiging aan de muur.

Overige
 • De vervaardigde vluchtwegplattegronden worden als PDF-documenten en papieren exemplaren aan u ter beschikking gesteld (voor toevoeging in het calamiteitenplan).
 • Ten behoeve van de vervaardiging van plattegronden wordt uitgegaan van de beschikbaarheid van digitale DWG-bestanden met een actuele indeling van de verdiepinng.