Bedreigde ademhaling BHV

Een bedreigde ademhaling en het belang van BHV

Een BHV’er speelt een cruciale rol bij situaties waarin iemand te maken krijgt met een bedreigde ademhaling. De kennis en vaardigheden van een BHV’er is essentieel om snel en effectief te handelen, waardoor mogelijk levens kunnen worden gered. In deze blog bespreken we onder andere wat een bedreigde ademhaling inhoudt, het herkennen van een bedreigde ademhaling en de taken van een BHV’er.


Wat is een bedreigde ademhaling?

Een bedreigde ademhaling is een zorgwekkende situatie waarin iemands vermogen om normaal te ademen in gevaar is. Het kan verschillende oorzaken hebben, variërend van medische noodgevallen tot omgevingsfactoren. Het is belangrijk om de tekenen van een bedreigde ademhaling te herkennen, zodat er snel actie kan worden ondernomen.

Het herkennen van een bedreigde ademhaling

Enkele veelvoorkomende symptomen van een bedreigde ademhaling zijn kortademigheid, snelle ademhaling, piepende ademhaling, benauwdheid op de borst, flauwvallen en blauwverkleuring van de lippen of het gezicht. Deze tekenen kunnen wijzen op een onderliggende aandoening, zoals een allergische reactie, astma, een hartaanval of verstikking.

Het is van belang om niet te aarzelen en onmiddellijk medische hulp in te roepen bij het vermoeden van een bedreigde ademhaling. In afwachting van professionele hulp kunnen enkele eerste hulpmaatregelen worden genomen, zoals het geruststellen van de persoon, het laten zitten of leunen in een comfortabele positie en het zorgen voor voldoende frisse lucht.

Wat is de rol van een BHV’er?

Bij een bedreigde ademhaling kan een BHV’er als eerste reageren door de luchtwegen van het slachtoffer te controleren en eventuele blokkades te verwijderen. Indien nodig kunnen ze ook eerste hulp verlenen door mond-op-mondbeademing of reanimatie toe te passen. Daarnaast zijn BHV’ers op de hoogte van het gebruik van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en kunnen ze deze inzetten bij hartstilstand.

Voelt u geen hartstilstand? Bel dan direct met 112 en start met reanimeren.


Boek direct een cursus!


Wat zijn de soorten ademhaling?

> Borstademhaling:

De borstademhaling is de meest gebruikelijke vorm waarbij de ademhaling hoofdzakelijk plaatsvindt door de beweging van de borstkas. Bij deze ademhalingstechniek zet de borstkas uit tijdens het inademen en trekt deze samen bij het uitademen.

> Buikademhaling:

Bij buikademhaling ligt de focus op het laten uitzetten en samentrekken van de buik tijdens het ademhalen. Hierbij beweegt het middenrif naar beneden bij inademing, waardoor de buik naar voren komt en het middenrif zich samentrekt bij uitademing.

> Diafragmatische ademhaling:

De diafragmatische ademhaling maakt gebruik van het diafragma, een grote spier onder de longen. Bij deze techniek wordt de ademhaling gecontroleerd door het diafragma, waarbij de buik enigszins uitzet bij inademing en naar binnen trekt bij uitademing.

> Ademhalingstechnieken in yoga en meditatie:

In yoga en meditatie worden specifieke ademhalingstechnieken gebruikt, zoals de volledige ademhaling, waarbij zowel de borst- als buikademhaling worden geïntegreerd, en de verlengde uitademing, waarbij de uitademing langer duurt dan de inademing.

Meer informatie over ademhalingstechnieken vindt u op het Longcentrum.

Kortom

Met dit blogbericht benadrukken we de cruciale rol van een BHV’er bij een bedreigde ademhaling. BHV’ers kunnen luchtwegen controleren, blokkades verwijderen en eerste hulp bieden, inclusief mond-op-mondbeademing en reanimatie met een AED. Al deze punten komen aan bod tijdens een BHV-cursus.