BHV certificatie

Bestaat een officieel gecertificeerde BHV cursus?

Geregeld krijgen wij de vraag of cursisten bij ons een officieel BHV certificaat krijgen.

In Nederland kennen wij geen officiële BHV certificaten, dus het antwoord daarop is nee. In Nederland hebben we te maken met een wildgroei aan certificeringen. Geregeld worden er nieuwe certificeringen in het leven geroepen, puur vanuit commercieel oogpunt. We kennen o.a. het NIBHV, NIKTA, Nedcert en NVB. Geen van deze certificeringen is officiëler dan welk ander BHV certificaat dan ook. Geen van deze certificeringen is door de overheid goedgekeurd of geaccrediteerd en geen van deze certificeringen heeft in wettelijk opzicht een meerwaarde ten opzichte van welk BHV certificaat dan ook.

In de Arbowet kan menin Artikel 15 het volgende lezen:

1) De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2) Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
   b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
   c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Boek direct een cursus!


3) De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Er is hier niets te lezen over de verplichting om voor een certificering te kiezen. De overheid heeft bedrijven verplicht gesteld om de BHV organisatie te organiseren. De invulling van BHV opleidingen wordt geheel aan de branche overgelaten. Er bestaat niet zoiets als vanuit de overheid geaccrediteerde of goedgekeurde opleidingen.

Vakles is korte tijd gecertificeerd geweest. Om aan deze certificering te komen was een gesprek van een half uur met een accountmanager voldoende. Er werd niet gevraagd naar diploma’s of iets dergelijks. Betalen, dat was alles. Deze hoge kosten berekenden wij door aan onze klanten. Wij zijn gezien het ontbreken van enig nut van de certificering, er al snel weer mee gestopt. Ondanks dat wij niet gecertificeerd zijn, geven wij onze cursussen geheel volgens de laatste richtlijnen.

Een BHV cursus volgt u bij Vakles omdat u:

 • In geval van calamiteiten wilt weten hoe u het beste kunt handelen.
 • U invulling geeft aan de wettelijke verplichting om opgeleide BHV-ers op de werkvloer te hebben.
 • In geval van calamiteiten aan de verzekeringsmaatschappij wilt aantonen dat u BHV-ers op de werkvloer aanwezig had. Geen BHV aanwezig bij calamiteiten kan gevolgen hebben voor de hoogte van het uit te keren schade bedrag.

Hier voldoet u aan door een BHV cursus te volgen bij Vakles. U heeft daar geen “officiële” certificering voor nodig.