BHV start na melding

Hoe snel moet BHV starten na een melding?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Het is dan ook wettelijk verplicht om een bedrijfshulpverlener binnen de organisatie te hebben. Een bhv-er zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk én op een correcte wijze wordt gereageerd op calamiteiten.


Hoe snel moet een BHV-er starten na een melding van een calamiteit?

Wellicht vraagt u zich af wat de richtlijnen zijn rondom het uitvoeren van de diverse taken van de bhv-er. Hoe snel moet deze bijvoorbeeld in actie komen nadat er een melding van een calamiteit is binnengekomen? Het is van belang dat de bhv-er snel kan schakelen en direct hulp kan bieden wanneer dit nodig is. Binnen enkele minuten dient de bedrijfshulpverlener te starten met het verlenen van de benodigde hulp. Als richtlijn zou drie minuten een goede reactietijd zijn.

Wanneer mag de BHV-er stoppen met zijn of haar taken?

Een bedrijfshulpverlener heeft diverse taken. Denk hierbij aan alarmeren, eventueel evacueren, brandbestrijding en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. We kunnen dus wel stellen dat we spreken van een takenpakket met veel verantwoordelijkheden. Wanneer mag de bhv-er stoppen met het uitvoeren van deze ingrijpende taken?

In principe stopt de bhv-er pas met het verlenen van hulp wanneer de hulpdiensten zijn gearriveerd en deze zijn geïnformeerd door de betreffende hulpverlener. Wanneer alle relevante informatie is doorgespeeld en de hulpdiensten de hulpverlenende taken op zich hebben genomen, kan de bhv-er stoppen met zijn of haar taken.


Boek direct een cursus!


Hoeveel BHV-ers moeten er aanwezig zijn?

Het hebben van een bedrijfshulpverlener is wettelijk verplicht. Echter is er niet bij wet vastgesteld hoeveel bhv-ers er aanwezig moeten zijn. Dit kan iedere organisatie dus zelf bepalen. Er zijn een aantal factoren die hierbij relevant zijn.

Om te beginnen dient u zich te realiseren dat hoe meer medewerkers kunnen handelen, hoe minder gevaar er dreigt bij een noodsituatie. Bij het vaststellen van het aantal hulpverleners dient men ook rekening te houden met de grootte van de organisatie en de zelfredzaamheid van het betrokken personeel. Ook is het goed om de risico’s in beeld te brengen waar uw organisatie wellicht mee te maken zou kunnen krijgen.

Hoe vaak moet een BHV cursus herhaald worden?

Wettelijk worden er geen eisen gesteld aan herhaalcursussen voor bedrijfshulpverleners. Wel dient een organisatie te kunnen aantonen dat de kennis van de betreffende hulpverleners op peil wordt gehouden. Het is dan ook van belang dat er regelmatig oefeningen worden uitgevoerd. Dit is bovendien een verplichting. Minimaal één keer per jaar een oefening uitvoeren is zeker geen overbodige luxe. De omvang en frequentie van deze oefeningen hangen uiteraard ook af van de organisatie.

Conclusie

Ieder bedrijf, hoe klein ook, dient een goed opgeleide bedrijfshulpverlener te hebben. Deze kan cruciale hulp verlenen in een noodsituatie. Naast het verlenen van eerste hulp dient een bhv-er ook de hulpdiensten in te lichten. Pas wanneer deze zijn gearriveerd kan de hulpverlener stoppen met het uitvoeren van zijn of haar taken.