Moet er altijd een BHV-er aanwezig zijn

Moet er altijd een BHV-er aanwezig zijn?

De juiste hoeveelheid BHV-ers op de werkvloer hebben is van groot belang. Hoewel er geen wettelijk minimum meer is, is het wel verstandig om goed te bekijken hoeveel BHV-ers uw bedrijf nodig heeft. In deze blog vindt u verdere informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat er altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn. 


Moet er altijd een BHV-er aanwezig zijn?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. Ja, er moet altijd minimaal één BHV-er aanwezig zijn. Vroeger werd er gesproken over een minimum van één BHV-er op vijftig aanwezigen. Inmiddels is de wetgeving rondom de hoeveelheid BHV-ers op de werkvloer veranderd. Er wordt niet langer gesproken over een wettelijk minimum. Wel geeft de Arbowet aan dat iedere organisatie er zorg voor moet dragen dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig is.

Hoeveel BHV-ers heeft u nodig?

Hoeveel BHV-ers uw organisatie of bedrijf daadwerkelijk nodig heeft hangt van enkele factoren af. Om erachter te komen hoeveel BHV-ers u nodig heeft, is het belangrijk om een risico-inventarisatie op te maken. Zo dient u bijvoorbeeld rekening te houden met de brandveiligheid van het gebouw, de omvang van het gebouw en wat de beschikbaarheid en opkomsttijd van professionele hulpverleningsdiensten is. Het is belangrijk om te calculeren hoeveel medewerkers, klanten, bezoekers enzovoorts er op een gemiddelde dag in uw pand aanwezig zijn. Tot slot is het handig om te inventariseren hoeveel BHV-ers er al in uw team zitten. Met al deze gegevens bij elkaar weet u waar u aan toe bent en kunt u de juiste vervolgstappen ondernemen.


Boek direct een cursus!


Hoe voorkomt u dat er geen BHV-er aanwezig is?

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het op de veiligheid van uw bedrijf of organisatie neerkomt. Voorkomen dat uw organisatie of bedrijf zonder BHV-er komt te zitten is eigenlijk heel eenvoudig gedaan. Het inventariseren van de hoeveelheid BHV-ers binnen uw bedrijf is de eerste stap. Met deze informatie kunt u aan de slag gaan met het maken van een planning. Houdt u de lijst met BHV-ers naast uw planning? Dan kunt u eenvoudig zien of er iedere dag voldoende BHV-ers  aanwezig zullen zijn. Ook tijdens een vakantieperiode is dit een handige oplossing. Houd altijd uw lijst met BHV-ers bij de hand, zodat u rekening kunt houden met wie op welk moment op vakantie gaat. Zo weet u zeker dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig zal zijn op de werkvloer.

Geen BHV-er aanwezig? Zo lost u dat op.

Komt u er per abuis achter dat er tóch een dag is waarop er geen enkele BHV-er aanwezig zal zijn? Dan is het belangrijk om tijdig te handelen. Uw werknemers moeten namelijk wél om hulp kunnen vragen als er iets mis zou gaan. Een noodknop is een oplossing. Ook het maken van afspraken over periodieke check-ups met bedrijven op hetzelfde terrein is een oplossing. Hoewel het echt wel een keer kan voorkomen dat er geen BHV-er aanwezig is op de werkvloer, zijn een noodknop of periodieke check-ups geen langdurige oplossing.

Tot slot

De juiste hoeveelheid BHV-ers binnen uw bedrijf hebben kan van levensbelang zijn. Het is belangrijk om altijd minimaal één BHV-er op uw werkplek te hebben. Hoeveel BHV-ers uw organisatie of bedrijf daadwerkelijk nodig heeft hangt van enkele factoren af. Om hier achter te komen is het verstandig om een risico-inventarisatie op te maken. Met de gegevens uit deze inventarisatie weet u waar u aan toe bent en kunt u de juiste vervolgstappen ondernemen.