Wat is VCA?

VCA afkorting betekenis: wat is VCA?

Van onze cursisten  krijgen wij nog wel eens de vraag wat VCA precies betekent. Eigenlijk zit in de afkorting nog een afkorting verborgen. De afkorting VCA staat voor:

VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers

Het lijkt hierdoor of uitsluitend werknemers in de bouw dit certificaat moeten hebben, maar inmiddels wordt in een groot aantal andere branches ook om dit certificaat gevraagd. VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen  van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook VCA gecertificeerd worden. Een VCA gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (ssvv) beheerd de VCA norm. Controle op toepassing van de VCA criteria in de werkomgeving geschiedt door SZW, maar VCA is geen wettelijke regeling. Het uiteindelijke doel van de VCA  is het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen.

Voor  wie is VCA bedoeld?

In steeds meer branches wordt VCA gevraagd. In eerste instantie was de VCA voornamelijk bedoeld voor de bouw, petrochemie, offschore en elektrotechniek, maar tegenwoordig wordt in veel meer branches de checklist gebruikt. VCA wordt veel toepast bij constructie- en onderhoudswerkzaamheden.

Branches waarin VCA o.a.  veel wordt toepast:

  • Werktuigbouwkunde
  • Steigerbouw
  • Elektrotechniek
  • Isolatietechniek
  • Farmaceutische industrie
  • Petrochemie
  • Civiele techniek
  • Industrieel reinigen
  • Schilders branche
  • Transport branche

Een persoon kan een VCA certificaat halen, maar een  onderneming ook. Het kan zo zijn dat binnen een onderneming alle uitvoerend personeel VCA heeft zonder dat de onderneming zelf VCA gecertificeerd is. Alle  medewerkers kunnen dan werken volgens de VCA richtlijnen. Wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is, dan zullen er geen mensen werken die niet VCA gecertificeerd zijn. Wanneer een onderneming VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 3 jaar geldig. Wanneer een persoon VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 10 jaar geldig.

Wanneer een VCA gecertificeerd aannemer een ZZp-er inhuurt als onderaannemer, dan heeft deze ZZp-er VOL-VCA nodig.

Wanneer is een VCA-certificaat nodig?

Een VCA certificaat wordt vaak gevraagd wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in een omgeving met veel risico. Het gaat vaak om werken op hoogte, industriële reiniging, graafwerkzaamheden, werken met machines, transport, alle werkzaamheden op bouwplaatsen en inspecties.

Is VCA verplicht?

Om maar meteen  heel duidelijk te zijn: VCA is geen wettelijke verplichting, maar wel een gestructureerde manier om te kunnen controleren of door opdrachtgevers of nemers wordt voldaan aan wettelijke verplichting. Voor een onderneming is het handig om VCA gecertificeerd te zijn, want men voldoet dan aantoonbaar aan de Arbo wetgeving. Een onderneming is wel verplicht veilig te zijn, maar kan dit ook zonder VCA aantonen. Ook voor weknemers is het geen verplichting. Werkgevers kunnen op hun beurt wel eisen dat je als werknemer over een VCA certificaat beschikt. Voor werknemers vergroot het dus de kans op werk als je over het certificaat beschikt.

De checklist is een manier om te controleren of aannemers en opdrachtnemers aan veiligheidsbeleid en veiligheidsprestaties voldoen.

Boek een VCA cursus bij Vakles!

Vakles biedt tegen zeer voordelige tarieven VCA-Basis cursussen aan. De VCA cursus wordt door een ervaren instructeur gegeven, waarna de cursus wordt afgesloten met een examen. Alleen examen doen is uiteraard ook mogelijk. Het examen wordt altijd afgenomen door een gekwalificeerd extern examenbureau. Ga op onze website naar de plaats waar je de cursus wil volgen, bepaal de datum en schrijf je in!

VCA cursus in: