Vakles VCA cursus Den Haag


,


Vakles recensies

De cursus duurt een dag (van 9.00u – 17.00u) en de prijs van €140,- is inclusief inclusief examen, certificaat, boek (in bruikleen) en lunch. U kunt het boek ook aanschaffen voor € 25,-. Het eerste herexamen gratis, daarna € 95,- (deze prijs is ook van toepassing bij uitsluitend examen doen). De VCA Basis cursus Den Haag wordt maandelijks gegeven op een dinsdag. Kijk hieronder voor alle cursusdatums tot en met december 2018.

Kies een datum en reserveer

Laden...

Hoe ziet de VCA cursus in Den Haag eruit?

Op iedere werkplek kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Te denken valt aan:
• Hoogte (valgevaar)
• Een brand
• Een ontploffing
• Gevaarlijke stoffen
• Lawaai
• Straling
• Bewegende onderdelen
• Vallende voorwerpen of lasten
• Voertuigen of verkeer

Risico’s herkennen

Door het volgen van een Basis VCA cursus in Den Haag leert een werknemer rekening te houden met gevaarlijke situaties en risico’s te herkennen. Door de juiste inzichten kan een werknemer het risico op een ongeluk voor zichzelf, collega’s, klanten en andere bezoekers van een onderneming minimaliseren of helemaal wegnemen.

Een positieve veiligheidscultuur ontstaat door:
• Een positieve instelling
• Zorg dragen voor je eigen veiligheid en die van andere betrokken personen
• Onveilige situaties en incidenten te melden en gepast in te grijpen
• Anderen op onveilige handelingen aan te spreken
• Aandacht te hebben voor persoonlijke hygiëne, orde en netheid
• Je te houden aan de veiligheidsvoorschriften
• Alle aanwijzingen en/of instructies op te volgen

Tijdens de VCA cursus in Den Haag komen alle onderwerpen aan bod die bij kunnen dragen aan veilig werkklimaat. De dag wordt afgesloten met een examen dat afgenomen wordt door examenbureau NIKTA. Het is ook mogelijk om aan het examen deel te nemen zonder de cursus te hebben gevolgd.

Populair: VCA cursus in Rotterdam.