Waar staat EHBO voor betekenis

Waar Staat EHBO Voor? Betekenis Uitgelegd!

Veel Nederlanders kiezen ervoor om een EHBO-diploma te behalen. Hiermee kan belangrijke eerste hulp worden verleend in het geval van ongelukken. Een EHBO’er is vaak wenselijk bij evenementen, verenigingen, maar ook op de werkvloer. Het is een veelzijdige taak die eigenlijk altijd en overal wel nodig is. Nu zou u zich kunnen afvragen waar de afkorting EHBO eigenlijk voor staat. In dit artikel vertellen we u hier meer over.


Waar staat EHBO voor?

De afkorting EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen. Het gaat hierbij om het verlenen van de eerste, noodzakelijke hulp bij een ongeval. Deze hulp kan in principe door iedereen verleend worden. Dit hoeft niet per se iemand met een medische achtergrond te zijn. Iedere burger kan een EHBO-diploma behalen om zodoende in staat te zijn eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

Een EHBO’er voert diverse handelingen uit om de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen, totdat professionele medische hulp arriveert. In sommige gevallen dient de toestand van het slachtoffer slechts stabiel gehouden te worden. Echter kan hier meer bij komen kijken dan men in de eerste instantie wellicht zou denken. En aangezien correct handelen van levensbelang kan zijn, is de aanwezigheid van een EHBO’er altijd zeer wenselijk.

Lees ook: de 5 basisregels van EHBO.

Het belang van EHBO

EHBO kan noodzakelijk zijn bij zowel grote als kleine ongevallen. Welke vorm van eerste hulp ook nodig is, het kan simpelweg levens redden. We kunnen dus wel stellen dat EHBO van groot belang is. Vooral bij levensbedreigende situaties kan het verlenen van eerste hulp cruciaal zijn om de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten.

Een EHBO’er kan met zijn of haar kennis dus letterlijk levens redden. Denk bijvoorbeeld aan het reanimeren van een slachtoffer dat een hartstilstand krijgt. Het verlenen van de juiste hulp kan in dat geval het verschil maken tussen leven en dood. In andere gevallen gaat het enkel om het verbinden van een snijwond of iets dergelijks. Alhoewel de eerste hulp in dat geval niet levensreddend is, kunnen we zonder twijfel zeggen dat ook dit belangrijk is. Deze vorm van eerste hulp komt het genezingsproces van het slachtoffer ten goede en voorkomt bovendien mogelijke complicaties.


Boek direct een cursus!


Hoe lang is EHBO geldig?

Een EHBO-diploma toont aan dat u beschikt over de meest recente kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp. Dit diploma is in principe 2 jaar geldig. Indien u het EHBO-diploma wenst te behouden, dient u jaarlijks 14 uur herhaalonderwijs te volgen. Op deze manier bent u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Een jaarlijkse her certificering is belangrijk. Het houdt u als hulpverlener scherp, wat ervoor zorgt dat u te allen tijde de beste hulp kan verlenen. Dit is iets waar u als EHBO’er natuurlijk veel waarde aan hecht.

Conclusie

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen en is enorm belangrijk in iedere samenleving. EHBO is echter geen BHV. Lees hier meer over het verschil tussen EHBO en BHV.

EHBO kan in veel gevallen een kwestie zijn van leven of dood. U doet er dan ook zeker goed aan om een EHBO en/of BHV-diploma te halen. Deze blijft twee jaar geldig en u kunt vervolgens jaarlijks een herhaalcursus volgen.