Wat betekent BHV: wat is een BHV'er?

Wat betekent BHV en wat is een BHV’er?

In dit artikel wil ik graag in gaan op de vraag wat een BHV’er precies is. Ik krijg als BHV instructeur van Vakles vaak de vraag wat een BHV’er precies is en wat het betekent.  Wat mogen we van hem* verwachten en aan welke eisen moet een gecertificeerd BHV’er precies voldoen? Onduidelijkheid hierover is soms de reden dat sommige bedrijven of personen er nog niet voor hebben gekozen om zich te laten opleiden tot BHV’er, terwijl dat wettelijk eigenlijk wel had gemoeten.

Wat betekent BHV?

BHV betekent Bedrijfs Hulp Verlening. Dat is echter de korte uitleg, want wat betekent bedrijfshulpverlening?  Binnen iedere onderneming, op elke plek waar gewerkt wordt, kunnen zich ongewenste situaties voordoen. Mensen kunnen struikelen, uitglijden of van een verhoging vallen. Mensen kunnen ziek worden, iets breken of onwel worden. Door allerlei oorzaken kan brand uitbreken binnen het pand. Dit zijn allemaal situaties waarbij het gewenst is dat er mensen aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen. Snel handelen kan soms voorkomen dat er schade ontstaat of de schade beperken.

Iedere werkgever doet er verstandig aan om een aantal werknemers op te laten leiden tot bedrijfshulpverlener. Een goed opgeleide BHV’er beschikt over een aantal competenties:

 • basis EHBO;
 • reanimeren met behulp van een AED;
 • alarmeren;
 • ontruimen;
 • een beginnende brand blussen met behulp van diverse handblusmiddelen.

Helaas wordt het belang van het organiseren van de BHV vaak onderschat, begint men er pas mee nadat zich een situatie voor heeft gedaan waarbij de aanwezigheid van een BHV’er gewenst was, maar deze binnen de onderneming ontbrak. BHV’ers met de juiste opleiding, het juiste materiaal en in voldoende aantal aanwezig, kunnen van groot belang zijn en een grote rol spelen bij incidenten en  calamiteiten. Ze spelen een grote rol wat betreft de veiligheid binnen de onderneming.


Boek direct een cursus!


Wat is een BHV’er?

Een BHV’er is in principe gewoon een medewerker binnen de onderneming die geschoold is in BHV. BHV’er worden gaat meestal op vrijwillige basis en een BHV’er is nooit verantwoordelijk voor de afloop van een calamiteit. Er zou dan immers niemand meer BHV’er willen worden.

Een BHV’er heeft de basis BHV cursus gevolgd en onderhoudt zijn kennis door het jaarlijks volgen van de herhaal cursus. Tijdens deze cursus doet oefent de BHV’er een aantal vaardigheden en competenties:

 • Hij herkent acute ziektebeelden zoals epilepsie, diabetes, shock, hersenbloeding/infarct en een hartstilstand en weet hoe te handelen.
 • Hij weet te handelen bij bewustzijnsstoornissen.
 • Hij weet hoe bloedingen gestopt  en verbonden kunnen worden. Hij weet welk verband hij nodig heeft en hoe je dit aanlegt.
 • Hij weet hoe te handelen bij oogletsel, brandwonden, botbreuken, wervelletsel, hersenschudding, verzwikking en verstuiking, enz…
 • Hij weet hoe te handelen bij alarmsituaties en kent de procedures die hiervoor in werking treden.
 • Hij weet hoe een gebouw in fasen ontruimd dient te worden en kan dit doen zonder zichzelf of anderen meer in gevaar te brengen dan nodig is.
 • Hij kan omgaan met alle communicatiemiddelen die ingezet worden bij een BHV actie.
 • Hij weet hoe een poging gedaan kan worden om een beginnende brand te blussen. De BHV’er herkent binnen welke klasse een brand valt, kiest het juiste blusmiddel en weet hoe de verschillende handblussers gebruikt moeten worden.

BHV’ers die zich hiervoor aanmelden zijn meestal medewerkers die het leuk en interessant vinden om samen met een groep gelijkgestemden te werken aan de veiligheid binnen de organisatie en zich hier actief mee bezig willen houden. Een BHV’er die bewust met veiligheid bezig is zal het bijvoorbeeld ook opvallen als een noodverlichting het niet meer doet, een nooduitgang geblokkeerd is door fietsen, een brandblusser niet meer op zijn plek hangt, een verbandtrommel niet meer compleet is of waarschuwingsbordjes voor gladde vloeren niet geplaatst zijn.

Is BHV verplicht?

Iedere onderneming waar klanten, medewerkers of andere bezoekers over de vloer komen is verplicht zijn BHV organisatie op orde te hebben. Alleen iemand die helemaal alleen werkt hoeft geen BHV te regelen. Het regelen van de BHV wordt in eerste instantie gedaan om de veiligheid binnen de onderneming te vergroten voor iedereen. Door het organiseren van de BHV wordt echter ook voldaan aan een wettelijke verplichting. In de Arbowet zijn twee artikelen te vinden die hier iets over zeggen: artikel 3 en artikel 15. Lees meer over de verplichting tot het organiseren van de BHV in de volgende artikelen:

Boek een BHV cursus bij Vakles

Door een BHV cursus bij Vakles te boeken weet u zeker dat u of uw medewerkers de juiste cursus krijgen en de juiste vaardigheden aanleren. De cursussen van Vakles zijn zeer compleet en toch voordelig. De instructeurs van Vakles zijn mensen uit de praktijk die weten waar ze het over hebben en de lessen worden gegeven volgens de laatste en modernste inzichten.

*Voor de leesbaarheid is gekozen ‘hij’ te gebruiken in de tekst, echter hier kan ook ‘zij’ gelezen worden.