Mimimun & maximum leeftijd BHV

Wat is de minimum & maximum leeftijd voor BHV?

Het is algemeen bekend dat BHV verplicht is voor bedrijven, maar bestaat er ook een minimum en maximum leeftijd voor BHV’ers? Een BHV’er is leert tijdens een BHV-cursus onder andere het volgende: alarmeren, ontruimen, blussen, EHBO en reanimeren. Deze verantwoordelijkheden zijn niet voor iedereen weggelegd. In dit artikel bespreken we de minimum en maximum leeftijd voor BHV.


Wat is de maximum leeftijd voor BHV?

Er is in Nederland geen maximum leeftijd vastgesteld voor een bedrijfshulpverlener (BHV’er) door wettelijke voorschriften of officiële richtlijnen. BHV is een belangrijke functie binnen organisaties en speelt een cruciale rol bij noodsituaties, zoals brand, ongevallen en evacuaties. Het is niet gebruikelijk om een maximum leeftijd te hanteren, maar dit kan verschillen per organisatie.

Wat is de minimum leeftijd voor BHV?

Hoewel er geen wettelijke voorschriften of officiële richtlijnen zijn voor de maximum leeftijd, zijn die er wel voor de minimum leeftijd: 16 jaar. Om deel te kunnen nemen aan een BHV-cursus dient de cursist minimaal 16 jaar oud te zijn. Dit is vastgesteld door de Arbowet. Het is echter aan de organisatie om te bepalen om iemand van 16 jaar geschikt is om deze belangrijke taak op zich/haar te nemen. De Arbowet zegt hier het volgende over:

Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.


Boek direct een cursus!


Waar moet een BHV’er aan voldoen?

In plaats van een minimum en maximum leeftijd is het belangrijk dat BHV’ers fysiek en mentaal in staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dit betekent dat ze adequaat kunnen reageren op noodsituaties, eerste hulp kunnen verlenen en mogelijk beginnende brand moeten blussen. Ook moeten BHV’er hun kennis en vaardigheden up-to-date houden.

Richtlijnen per organisatie

Organisaties zijn dus alleen verplicht om een minimale leeftijd van 16 jaar aan te houden voor BHV’er. Verder zijn organisaties vrij om hun eigen richtlijnen en vereisten op te stellen voor BHV’ers. Denk hierbij aan een fysieke en/of mentale geschiktheidstest en jaarlijkse bijscholing. Het is belangrijk dat organisaties deze richtlijnen duidelijk communiceren aan hun BHV-teamleden en ervoor zorgen dat iedereen aan de gestelde richtlijnen voldoet.

Conclusie

We kunnen concluderen dat er wettelijk uitsluitend een minimum leeftijd is vastgesteld van 16 jaar voor een BHV’er. Een maximum leeftijd is niet vastgesteld. In plaats daarvan is het belangrijk dat medewerkers binnen een organisatie mentaal en fysiek in staat zijn om BHV-taken adequaat uit te kunnen voeren. Ook is het belangrijk dat een BHV’er gemotiveerd is en zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheden.